Klimatkampanj

För oss i Betlehemskyrkan står klimat- och miljöfrågor högt på dagordningen, vilket tog sig uttryck i att vi stod bakom en motion till Equmeniakyrkans kyrkokonferens i september 2021 om att kyrkan borde utlysa klimatnödläge. Vi har under många år arbetat med dessa frågor och försöker ständigt lära oss mer. Du har väl sett vår affischkampanj på anslagstavlan och på Facebook vad vi vill göra för klimatets skull.