Klimatfasta

Från Askonsdag fram till Påskafton infaller fastetiden i kyrkoåret.

I år är det fjärde året som Equmeniakyrkan utlyser Klimatfasta.

En tid att tänka över hur vi utnyttjar jordens resurser, och en tid att prova på en annan livshållning. I år kan du utforska tre huvudteman: Tiden – Tallriken – Transporten Läs mer på http://www.klimatfasta.nu