Upptäck Nu 1 oktober

Upptäck nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med aktiviteter inspirerad av equmeniascout. Barn kommer i sällskap med vuxen.
1 oktober upptäcker vi höstens skafferi.
Samling kl 10.00 vid på parkeringen vid Karlslunds herrgård. Dagen avslutas kl. 13.00
Dagen innehåller bl.a. en kortare vand-ring. Under dagen får vi på olika sätt lära oss om dagens tema. Aktiviteterna anpassas till de som kommer.
Ta med matsäck, det kommer finnas möjlighet att grilla.