Hållbarhetspolicy

Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro och equmeniaföreningarna i Örebro har tillsammans tagit fram en Hållbarhetspolicy. Du hittar den här