Församlingsdialog -24 den 4 mars 18.00 i Betlehemskyrkan

Församlingsdialog-24

Mötesplatser för samtal om strategiska frågor för Equmeniakyrkans framtid

Kyrkostyrelsen och kyrkoledning vill bjuda in alla till regionala samlingar som vi kallar Församlingsdialog -24 Mötesplatser för samtal om strategiska frågor för Equmeniakyrkans framtid. Det blir en chans att få mötas och samtala om frågorna:

  • Regional organisering
  • Kyrkokonferensen framöver
  • Stadgar för samfund och församlingar

ALLA är välkomna! Det kommer också finnas möjlighet att vara med digitalt för den som inte kan resa till någon samling. Det är också självklart möjligt att åka till en samling i en annan region än ens egna.

Vid alla samlingar kommer representanter från kyrkoledningen, kyrkostyrelsen och Equmenia att medverka.

Tiden för alla samlingar är 18.00–21.00 och vi kommer under kvällen fika tillsammans. (Vid digitalt möte kommer det bli paus för eget fika.)

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 dagar innan den fysiska träffen äger rum.

Anmäl dig via länken:

Församlingsdialog-24 – Equmeniakyrkan