Kyrksöndag

Den 3.e mars bjuder Equmeniakyrkan i Örebro in till Kyrksöndag. Britta Bolmenäs, nationell chef i Equmeniakyrkan, predikar i gudstjänsten där vi också får dela nattvard. Sedan äter vi lunch tillsammans. Efter lunchen kommer Britta hålla en föreläsning om temaåret ”Se vilket hopp” medan de som vill är med på familjescouting i Upptäck nu!

Dagen slutar ca 14.00. Anmäl dig för lunch till info@betlehemskyrkan.nu. 70 kr/person, 150kr/familj.

Välkommen!