Gudstjänster

Gudstjänsterna kan se lite olika ut från söndag till söndag. Bön, musik, sång, ljuständning,predikan och gemenskap är alla är viktiga delar för en helhet som berör. Kärnan i gudstjänsten är alltid densamma: vi möter Gud och vi möter varandra.