Omsorgsgrupperna

Det är viktigt att också få tillhöra en mindre grupp av gemenskap där man kan dela livet på ett djupare plan och få ge och ta emot stöd och sorg. Därför är vi indelade i omsorgsgrupper. Dessa grupper arbetar också tillsammans med att vara med och planera gudstjänsterna samt städa kyrkan.