Tron i vardagen

ATT BEVARA TRON I VARDAGEN

Att finnas med i kyrka och församlingsliv,
betyder bland annat att vi får hjälp av varandra
att läsa och tolka Bibeln, att be tillsammans,
fira nattvard tillsammans – helt
enkelt att hålla tron vid liv och utrusta oss
för tjänst. Däremellan behöver vi också,
var och en, den dagliga andakten

Daglig andakt

Ordet andakt kommer från tyskans ”andenken”
och betyder ”att tänka på”. Det
innebär att vi genom att avsätta en stund
varje dag för att läsa Bibeln och be och
vara stilla i ett möte med Gud, avsätter en
särskild stund i ensamhet med Gud.
Hur ska man då praktiskt gå till väga?
Ja, hur den dagliga andakten ser ut,
varierar beroende på vad som känns rätt
och fungerar för dig.

Bibelläsning
Att läsa ett stycke i Bibeln varje dag kan
kanske ibland vara svårt, för vad ska
man läsa och var ska man börja? Om
du tycker det är svårt att välja, så kan
du skaffa dig en andaktsbok som består
av korta dagliga Bibelsverser med en
liten betraktelse över ordet och en kort
bön. Du kan också välja att läsa en bok
i Bibeln, t.ex Markusevangeliet och läsa
några verser varje dag. Det finns också
Bibelläsningsplaner, några bibelverser
angvina för läsning varje dag. I kyrkan
ligger det en bibelläsningsplan för 2015
som är gjord av Svenska Bibelsällskapet.
Ta gärna ett ex om du vill.

Bön
Bön är relation, dvs ett sätt att vara
tillsammans med Gud, Kanske tänker vi
oftast på att bön är ord. I din bön i den
dagliga andakten kan du tacka Gud, be
för andra, berätta vad du tänker på, är
rädd för, skäms för- ja, vad som helst som
är på ditt hjärta just den dagen. Precis
som i andra relationer, kan bön också
vara att vara helt tyst tillsammans med
Gud och bara vara tillsammans.
Bön kan också göras till handling, tex
att tända ett ljus, eller som på en av
bilderna här, en flytande blomma.
Nej, det finns inga regler för hur din bön
måste gå till. Det är ett sätt att vara tillsammans
med Gud, helt enkelt. Du kan
också använda färdigformulerade böner,
som Vår Fader och Gud som haver.
Frälsarkransen är också ett sätt att be.
Du kan även användaTidegärden, som
är böner som bygger på psaltartexter.
Hoppas du hittat den form av andakt
som passar dig.