Historik

EKENKYRKAN, KÅLLERED I ÅRTAL

1873                   Kållereds Missionsförsamling bildades av 33 medlemmar. Första tiden innan någon predikolokal fanns hölls möten i hemmen
1870-74            Söndagsskolan – hos Erik Johansson i Vommedal – leddes av Karin Millberg
1870-73Sy-föreningen – första försäljningen hölls hos Niklas Larsson i Bölet
1884Gamla missionshuset uppfördes på samma plats som nuv. missionskyrkan ligger.
Här hade församlingen sitt andliga hem i 39 år – fram till 1913. Församlingens ordförande var då Erik Johansson
1903Ungdoms-föreningen bildades på programmet stod – bibelstudium – missionsstudium – missionsaftnar och samtal om då aktuella ungdomsproblem.
1904Nya o mera praktiska stadgar utarbetas -gällde fram till 1919 – varefter de omarbetades 1937 o 1969.
1913Junior-föreningen bildades
1915-31hade pastor J.W. Ögren stora väckelsemöten i församlingen. Sång o Musikverksamheten bestod av strängmusik och kör.
1918skänkte fru Qvarnström Fridhem till församlingen – den ena lägenheten skulle vara pastorsbostad – den andra skulle hon själv få bebo och församlingen skulle ge henne ett årligt bidrag. Fru Qvarnström avled dock strax efter och församlingen hann aldrig att utbetala något bidrag
1923Den nya kyrkan som ritades av David Benkel invigdes 18 nov
1939antogs följande text över talarstolen:
”SALIGA  ÄRO  DE  SOM  HÖRA  GUDS  ORD  OCH GÖMMA  DET”
1952Ny psalmbok: Sånger och psalmer – togs i bruk
1954startade Scout-verksamheten i form av Våra Pojkar och Våra.Flickor.
1957ombildades ungdomsverksamheten till SMU i Kållered och nya utrymmen i källaren iordningställdes
1958kyrkans interiör byggdes om – efter ritningar av kyrkoarkitet Sven Wallqvist. Arbetet utfördes av byggmästare Arvid Benkel
1959gjordes ombyggnad av Fridhem
1959en ny orgel anskaffades
1961den första el-orgeln
1969-70gjordes genomgripande yttre renovering av kyrkofastigheten – målning av fasaden – nytt taktegel
1972invigdes den nya fritidsgården som ritats av arkitekt Per Persson. SMU:s Julmarknad hölls då här för första gången
2013Bytte kyrkan och församlingen namn till resp Ekenkyrkan och Ekenkyrkans församling

Uppgifterna är bl.a. hämtade ur 100-års skriften från 1973. Du kan läsa den i sin helhet genom att klicka på följande bild. Obs att det tar en stund att ladda hem den:

100-års skriften

En äldre motsvarande skrift togs fram 1943, när församlingen fyllde 70 år. Den kan du också läsa i sin helhet genom att klicka på följande bild. Obs att även den skriften tar ett tag att ladda hem!