Bibelsamtal i Centrumkyrkan

Tisdagar kl. 18.30 den 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 7/12. Obs att 23/11 utgår, då Tobias förmodligen är på resa.

Enkel fika, vi läser och samtalar. Alla välkomna!

Vid första samtalet kommer vi att bestämma vilken bok i Bibeln vi skall jobba med denna termin.

Välkommen till våra bibelsamtal!

Tobias Ålöw, pastor i Centrumkyrkan.