Bibelsamtal

Torsdagar kl. 18.00 – 19.30 den 17/9, 1/10, 15/10, 29.10, 12.11 och 26/11.

Enkel fika, vi läser och samtalar. Alla välkomna!

Vid första samtalet kommer vi att bestämma vilken bok i Bibeln vi skall jobba med denna termin.

Välkommen till våra bibelsamtal!