Barn och unga

Barn som leker

Barn och unga

Barn- och ungdomsverksamheten är viktig i vår kyrka. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och hitta något som passar just dem.
Du hittar information om våra olika grupper om du klickar på länkarna nedan.

Equmenia Hjo

Equmenia Hjo har hand om barn- och ungdomsarbetet i Missionskyrkan. Vi är en del av riksorganisationen Equmenia och vi är en egen förening med styrelse och årsmöte. Föreningen arbetar med ideella ledare och just nu har Equmenia Hjo runt 50 medlemmar fördelat på scout, tonår, barnkör och söndagsskola.

För mer information om Equmenia Hjo kontakta gärna
Petra Jarlemark, tel 073 845 44 92 eller Anders Jesperson, tel 070 279 20 94

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.