Kör

Sjung med i vår kör!

I Equmeniakyrkan Hjo (tidigare Hjo Missionskyrka) finns en kör som vid olika tillfällen medverkar i gudstjänsterna med skön sång.

För mer information om kören kontakta gärna
Mia Madestam, tel: 073 93 070 66