Bönegrupper

Vi ber tillsammans!

I församlingen finns bönegrupper som träffas för samtal, läsning och bön. Grupperna träffas i hemmen. Alla är välkomna med i en grupp.

För mer information om bönegrupperna kontakta gärna
Tell-Inge Leandersson, tel 073-374 17 10