Bönegrupp

Välkommen att delta i bönegruppen.

Vi avvaktar med start för bönegruppen och återkommer med tid utifrån om intresse finns.