Program

Församlingsbladet med vårt program finns att ladda ner här.

Vi vill tänka positivt och vi hoppas att kunna genomföra det program som vi har planerat. Förändringar kan ske p.g.a. av de rådande omständigheter som vi befinner oss i. Följ information på sociala medier och anslagstavlor om hur det blir med programmet.