Välkommen till Hemmingsbo på Kristihimmelsfärd

På Kristihimmelsfärds dag blir det friluftsgudstjänst vid Hemmingsbostenen kl 9.00

Göran Hillbom leder gudstjänsten.

Välkomna!