Vi fortsätter med bönen

Nu har vi lagt ut bönepass tom söndag kl 17.
Det innebär två veckors ständig bön.
Vi har nu också möjlighet att be i hemmet som alternativ.

Hör av dig till Ingalill eller på ntmfplan@gmail.com om du vill boka pass.

Välkommen att vara med och be!