Avslut 24/7 bönen

På Söndag 17/5 avslutar vi bönen som pågått i våra kyrka dygnet runt i två veckor.
Vi firar en enkel nattvardsgudstjänst kl 17.
Totalt har vi bett  i 336 bönetimmar.

Välkomna på nattvardsgudstjänst kl 17