Mötesplats

Arbetsgemenskap

Det är roligt att göra saker tillsammans! Församlingen och Equmenia har i dagsläget två anställda. Det betyder att det mesta som sker och sköts, görs av ideella krafter. Ledarinsatser, fastighetsskötsel, serveringar och allt annat görs eller finansieras på frivillig väg. Ingen måste bidra med vare sig pengar eller tid men vi tar i grunden ett gemensamt ansvar. Det betyder också att olika typer av volontärskap och förtroendeuppdrag blir uppskattade och viktiga bidrag. Det är också ett sätt att lära känna varandra. Och det finns plats för fler!