Equmeniakyrkan i Sennan

RPG

Årsmöte Hur kan vi påverka genom KPR och RPG? Ann-Margret Nilsson informerar om hur vi genom KPR och RPG kan förbättra äldres situation.

Equmeniakyrkan i Sennan

Onsdagspasta

Onsdagspasta i kyrkan. Kom som du är! Kom när det passar. Direkt från jobbet, med barnen från förskolan, tillsammans med en pensionärskamrat eller en granne. I kyrkan finns plats. Och vegetarisk pasta. Enkel andakt i kyrksalen för dom som stannar ändå till 19.00. Välkommen!

Equmeniakyrkan i Sennan

Gudstjänst

"Jesus skapar tro". Vad är skillnaden på att hålla nåt för sant och att hitta livsmod? Och vad har tvivel med saken att göra? Om det predikar Per Österberg med hjälp av blocket och pennor.

Equmeniakyrkan i Sennan

Cafékväll

”Vad händer när vi översätter bibeln?”  Per och Johan provtänker med Linda Joelsson med rötter i bygden. Linda sitter i bibelkommissonen och är med och översätter vår nästa bibel som väntas bli klar 2026. Varför och hur översätter man? Och vad är nytt? Serveringsgrupp nr 1

Equmeniakyrkan i Sennan

Gudstjänst

"Jesus är vårt hopp". Gudstjänst med nattvard. Per Österberg predikar.

Equmeniakyrkan i Sennan

RPG

Att vara svensk kyrka i New York Joachim Franzén berättar om sina fem år i NY och vägen dit.

Equmeniakyrkan i Sennan

Årsmöte

Församlingens årsmöte. Välkommen med motioner!

Equmeniakyrkan i Sennan

RPG

Att förvalta en gåva Kjell Helgesson, deltidsboende, berättar om sitt engagemang för bygden och kyrkan.

Equmeniakyrkan i Sennan

RPG

Ett fönster mot himlen Ann Andersson berättar om ikonens betydelse i det kristna livet.

Equmeniakyrkan i Sennan

RPG

Avslutningsträff