Barn & Ungdom

Där barn och unga får växa

Vi är sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation och står för verksamheten för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och med Jesus som förebild. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.