Barnrytmik

Vi planerar för att starta barnrytmiken igen!

Lena Jaremo är en erfaren barnrytmikledare och hennes grupper är ofta fullbokade. Den pedagogiska tanken är att involvera många sinnen i ett lustfyllt möte med musiken som bidrar positivt i barnets estetiska, sociala, motoriska och mentala utveckling. Med sång, rytm och rörelse både ser, hör och känner och berör vi varandra!

Som vuxen får du stöd och tips och en möjlighet att trots restriktionerna kunna uppleva glädjen i att musicera med ditt barn! Du får också träffa andra som har barn i liknande ålder och vi lär känna varandra vid fikat. 

När startar vi?

Fredag 17 september 2021. 10 ggr med avslutning 5 dec. Uppehåll vid höstlovet.

Tid:

9:15 – 10.00 Äldre barn och syskongrupp, 1-5 år med gemensamt fika efteråt.

10:00-11.00 Fika.

11.00-11.45 Yngre barn 0-1 år med gemensam fika innan rytmiken.

Kostnad: Första barnet 1100 kr. Därefter 50% syskonrabatt. Flera vårdnadshavare är välkomna!


45 min rytmik + gemensamt fika som ingår.

Verksamheten bedrivs i samverkan med studieförbundet Bilda.

Ledare: Lena Jaremo.
Kontakt och anmälan: Sofie Serholt

Mejl: sofie.serholt@qumeniakyrkan.nu

Frågor? Per Österberg 073-268 98 93

Anmälan för hela perioden. Lämna den vuxnes namn och kontaktuppgifter och barnets eller barnens ålder. Obs! Begränsat antal plaster!

Vi reserverar oss givetvis för eventuella justeringar pga pandemiläget.