Barnrytmik

Lena Jaremo är en erfaren barnrytmikledare och hennes vanliga grupper är ofta fullbokade. Den pedagogiska tanken är att involvera många sinnen i ett lustfyllt möte med musiken som bidrar positivt i barnets estetiska, sociala, motoriska och mentala utveckling. Med sång, rytm och rörelse både ser, hör och känner och berör vi varandra!

Under hösten ställde vi om till att mötas digitalt med gott resultat. 

Som vuxen får du stöd och tips och en möjlighet att trots restriktionerna kunna uppleva glädjen i att musicera med ditt barn! Du får också ”träffa” andra som har barn i liknande ålder vid fikat. 

Vi sänder från Sennan, tre fredagar på den digitala plattformen Google Meet.

När?

5 februari, 12 februari och 19 februari.

45 min rytmik + eftersits!
09:15 1-5 år med digitalt gemensamt fika. 
11:00 0-1 år med digital gemensam lunchfika.

Kostnad: 240 kr


Verksamheten bedrivs i samverkan med studieförbundet Bilda.

Ledare: Ida och Lena Jaremo.
Kontakt och anmälan: Per Österberg 073-268 98 93

Mejl: per.osterberg@equmeniakyrkan.nu