Gå med i bärarlaget!

Granar

Nu siktar vi framåt och..
   … högre än trädtopparna!

I vår vision och verksamhetsplan finns tre punkter som kortfattat säger:
”Vi vill vara en kyrka där alla känner sig välkomna och sedda, ….som vill erbjuda både stöd, frid och utmaningar och… som fortsätter att leva och blomstra”.
Ett sätt att göra verklighet av det är arbete bland barn och familjer. Mycket görs redan, både ideellt och av Per och Sofie och vi erbjuder nu Sofie fler timmar hos oss från årsskiftet.


Vill du vara med och stötta det arbetet finns en konkret möjlighet:

Gå med i bärarlaget!

Det innebär att du förbinder dig att t.ex. ett eller två år framåt varje månad ge en summa som du själv bestämmer (utöver det du redan ger).

Fundera på detta och prata med Kerstin om du är intresserad eller vill veta mer.
Ring 070-404 45 92 eller mejla kerstin.svensson@sennan.nu.