Mötesplats

Gudstjänst

Redan innan vi firar gudstjänst står varje människa i en relation till Gud. Livet är ju fullt av skapelsens goda gåvor. När vi samlas till gudstjänst tar vi med oss vardagens erfarenheter av både tacksamhet och tyngd. Tillsammans får vi befrias och upprättas och kallas till att vara Guds medarbetare i vardagen. Allt vi gör i gudstjänsten handlar om att vi på djupet längtar efter en himmel och en ny jord där rättfärdighet bor och vill kämpa för det.

Våra gudstjänster ser lite olika ut. Ibland har vi fokus på ”Alla åldrar” och ibland har vi ett tema. Majoriteten av dom som medverkar är ideellt engagerade och vi tror inte att allt behöver bli perfekt. Vi följer oftast kyrkoårets texter och de yngsta har en plats i gudstjänsten innan söndagsskolbarnen går till sin egen del. Nästan varje söndag finns möjligheten för var och en att tända ett ljus i ljusbäraren när vi ber för det som ligger oss nära. Vi delar förbönen för det som vi ansvarar för gemensamt i Equmeniakyrkan, både nationellt och internationellt. Vi ber också för den jord och den skapelse som vi alla delar. Både bönen Vår fader och välsignelsen delar vi med generationer av kristna över hela vår värld.

Vi hoppas att du kommer att känna igen dig och uppleva att du hör hemma här oavsett om du aldrig satt din fot i en kyrka förut eller om du är en van men kanske nyinflyttad kyrkbesökare.