Mötesplats

Huskör och band

Just nu har vi ett sång- och musikliv som är lite vilande på grund av coronarestriktionern. För att på ett säkert och planerbart sätt kunna öva och framföra sång har vi satt två datum för sångövning i höst för vår huskör med band. Huskören och bandet medverkar också en gång i månaden i söndagsgudstjänsten. Titta i kalendern för datum. Du är välkommen som vill sjunga eller spela!