Mötesplats

Huskör och band

Att sjunga och spela ska vara både roligt och ibland lite lärorikt. Det blir det när man gör det med andra. Huskören och bandet medverkar ungefär en gång i månaden i söndagsgudstjänsten. Konstellationerna är inte fasta utan den som vill är välkommen. Ibland uppstår något mer ”Pop-upmässigt” som till exempel vid första advent. Kontakta gärna Maria Sundelid om du vill veta mer! 

maria.sundelid@gmail.com

Du som vill sjunga eller spela är välkommen!