Kontakta oss

Församlingens pastor heter Per Österberg. Som pastor har han tystnadsplikt och nås på mejl eller telefon.

Mejl = namn med punkt mellan för och efternamn (skrivs ut utan prickar) och sedan @equmeniakyrkan.nu

Telefon 073-268 98 93

Församlingen

Församlingen ordföranden heter Kerstin Svensson. 070-404 45 92

Equmeniakyrkans swishnummer: 123 459 46 93

Bankgiro: 5778-5214

equmenias ordförande heter Margareta Björk. 070-625 96 98

equmenia – barn- och ungdomsarbetet

equmenias swishmummer: 123 539 85 73

equmenias plusgiro: 52 13 79-8