Vår värdegrund

När vi pratar om vår värdegrund betyder det att vi talar om något som vi vill vara. Inte att vi alltid lyckas nå dit. Att tala om värdegrunden innebär att i svåra beslut och i vardagliga val försöka hålla en slags kompassriktning eller stå på en bas av etiska principer som får praktisk konsekvenser.

I vårt motto säger vi att ”Vi vill vara en kyrka för hela livet”. Den inkluderingen säger något om alla åldrar.

Den säger också något om att du är välkommen som du är. Vi vill att man ska kunna uppleva att man inte behöver gömma undan någon del av sitt liv.

Vi är en gemenskap av människor med olika bakgrund, olika problem och olika förmågor. Ingen lyckas med allt. Vi har alltså olika sätt att förhålla oss till många saker. Vår gemensamma vilja är därför att på bästa sätt vara en gemenskap som är just inkluderande och omsorgstagande och som präglas av mångfald och allas lika värde.

Vi vill tillsammans vara ett uttryck för att vi som kyrka tar ansvar för våra egna liv och för varandra. Vi hör ihop och med Jesus som förebild vill vi göra skillnad för den här världen. Vi vill tro på, och kämpa för förändring till det bättre. Det gäller både hos oss själva, i vår närmiljö och tillsammans med människor runt vårt klot. Vi vill utmana oss själva och andra till kamp för en bättre värd där hållbarhet och uthållighet, rättvisa och mänskliga rättigheter och goda livsvillkor inte bara är ord utan får praktiska konsekvenser. Det är svårt. Just därför att en sån strävan har inte så många färdiga svar utan är något som ständigt omprövas behöver vi lära av andra.

Det gäller hur vi lever och det gäller hur vi tolkar livet och tron.

I våra stagdar kan man läsa om hur vi som demokratiska organisationer fattar beslut. Vi har antagna dokument som uttrycker vår bildningssyn som bygger på dialog och samtal som väg att tillsammans lära och med vår kristna grund tänker vi att vi alla förtjänar en andra chans när livet går sönder.

Du behöver inte vara färdig för att komma hit. Tvärt om. Delar du våra grundtankar om att vi alla är på väg och behöver varandra är du mer än välkommen!

Vill du läsa mer om vår bildningssyn hittar du dokumentet längst ner på sidan om utbildning:

Vill du läsa mer om vår kyrkas klimat- och miljöarbete: