Våra rötter

Många som bott länge i Sennan säger ”Missionskyrkan” och det är inte helt fel!

I bygden

Många som bott länge i Sennan säger ”Missionskyrkan” och det är inte helt fel! 

Lokalt har vi våra rötter här i Sennan men också i Hallsbo, Oskarström, Hylte och Fröslida. När så tre  kyrkosamfund med rötterna i den svenska folkrörelsen ville forma något nytt och gick samman bildades Equmeniakyrkan redan 2011 på nationell nivå. Vår skylt kom däremot upp ganska nyss!

Under den här fliken kommer du med tiden att kunna läsa om människor och händelser som format vår historia som rörelse och vår lokala historia.

I tre traditioner

Tankar kring att enas och bli en gemenskap har funnits sedan våra bildarsamfund kom till i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt samfund, men först 2011 blev det verklighet. Det var en gemensam strävan efter enhet bland kristna och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan efter mycket bön och många sammanträden valde att gå samman – omkring 150 år efter samfunden skapades. 

Idag är Equmeniakyrkan Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige.Med över 660 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ finns en bredd av verksamheter. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, musikgrupper, pensionärsföreningar, samtalsgrupper om livsåskådning och mycket mer.

Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Vi deltar i sjukhuskyrkans arbete och bedriver andlig vård inom kriminalvården och har ett antal folkhögskolor i landet och samverkar med systerkyrkor på alla kontinenter. 

Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar och samverkar lokalt med kyrkorna i bygden och i kommunen.

Det allra mesta arbetet sker med ideella ledare och med frivilliga gåvor som grund. 

Med över 660 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ finns en bredd av verksamheter. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, musikgrupper, pensionärsföreningar, samtalsgrupper om livsåskådning och mycket mer.

Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Vi deltar i sjukhuskyrkans arbete och bedriver andlig vård inom kriminalvården och har ett antal folkhögskolor i landet och samverkar med systerkyrkor på alla kontinenter. 

Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar och samverkar lokalt med kyrkorna i bygden och i kommunen.

Det allra mesta arbetet sker med ideella ledare och med frivilliga gåvor som grund.