Att vara volontär

Att vara volontär eller att arbeta ideelt är både meningsfullt för andra och för den som är engagerad. Om du är student på Högskolan i Halmstad, bor i bygden eller är nyinflyttad i Halmstad med omnejd spelar mindre roll. Vill du bidra med några viktiga timmar i månaden så är du välkommen!

För några har praktiskt arbete som exempelvis scoutledare varit vägen in till en trygg gemenskap under studietiden. Andra har funnit en viktig uppgift och ett engagemang för barn i Kongo genom att bidra med textilier i ”barnpaket” som packas och skickas till vår systerkyrka.

Nästan allt vi gör i equmenia och Equmeniakyrkan i Sennan sker ideellt. Det gäller barn- och ungdomsarbetet, sången och musiken såväl som praktiskt arbete med lokalerna. Vi är beroende av människor med god vilja och generöst sinne.

Ditt stöd, praktiskt, ekonomiskt eller genom att berätta för andra att vi finns och om det vi gör betyder mycket!

Du är välkommen att ta kontakt!