Församlingen


Du är välkommen att vara med hos oss, ung som gammal.

Vi tror att mötet med Jesus Kristus förvandlar oss och hela världen.

Vi firar gudstjänst kl 10.00 de flesta söndagarna i månaden, med predikan, sång och bön. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

En söndagskväll i månaden, kl 18.00 har vi en gudstjänst kallad ”Ro för själen – en stilla gudstjänst”. Det är en kort, enkel samling med stillhet, bibelläsning, ljuständning och sång.

Vi erbjuder också sångkör, bibelstudium, naturskoj, dagledigträff mm. Församlingen är tillsammans med andra kyrkor en av huvudmännen för bokcaféet Källan i Skänninge och RIA i Mjölby

För att se hela vårt program gå till fliken kalender och läs eller ladda ner vårt senaste programblad.