Kören Harmoni

Kören Harmoni, är en blandad vuxenkör, har för närvarande ett 15-tal medlemmar och sjunger en blandad repertoar bestående av framförallt sakral men även profan körmusik. Körgemenskapen är öppen för alla som vill sjunga och förutsätter inte församlingsmedlemskap. Repetitionerna äger rum mellan 19.00 och 21.00 varannan tisdag.

Kören medverkar regelbundet i gudstjänster, konserter och de stora högtiderna. Kören gör också emellanåt utflykter till andra församlingar och medverkar i deras samlingar.

Är du intresserad att vara med? Kontakta vår körledare Mari Langvik

Mobil: 070 – 593 22 49

epost: langvikmari@gmail.com