En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Skänninge Missionskyrka!

Under tiden av Coronarestriktioner erbjuder vi dig ”Veckans Ord”, Öppen kyrka, Bön, Lyssna på pastor Mats Wedberg och promenadgudstjänster, se fliken Kalender.

På grund av Region Östergötlands vädjan om personlig lockdown 30/4 till 14/5 är:

Promenadgudstjänsten, söndag 2 maj inställd.

Bibelstudium onsdag 12 maj inställt.

Vi har Gudstjänst kl 10 de flesta söndagar i månaden, med predikan, sång och bön. Efter gudstjänsten serverar vi ett enkelt kyrkkaffe.

En söndagskväll i månaden har vi en Gudstjänst som vi kallar för ”Ro för själen – en stilla gudstjänst”. Det är en kort, enkel samling med stillhet, ljuständning och sång.

För att se hela vårt program gå till fliken kalender och läs eller ladda ner vårt senaste programblad.

Du är varmt välkommen