En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Equmeniakyrkan Skänninge!

Vi har Gudstjänst kl 10 de flesta söndagar i månaden, med predikan, sång och bön. Efter gudstjänsten serverar vi ett enkelt kyrkkaffe.

En söndagskväll i månaden har vi en Gudstjänst som vi kallar för ”Ro för själen – en stilla gudstjänst”. Det är en kort, enkel samling med stillhet, ljuständning och sång.

För att se hela vårt program gå till fliken kalender och läs eller ladda ner vårt senaste programblad.

Du är varmt välkommen

Equmeniakyrkan nationellt