Fortsätt att be att pandemin får ett slut

Den 22 november uppmanade samtliga kristna samfund i Sverige till bön för vårt land och vår värld med anledning av Coronapandemin. Vi var med i bön hemifrån och genom öppen kyrka i Betania här i Skara då. Nu vill vi uppmana oss att fortsätta be. Gör gärna Biskop Åke Bonniers bön till din:

“Gud, Du som är livets Herre, vi ber för alla som på olika sätt är drabbade av Corona. Var med var och en med Din heliga och helande Ande …”

“Gud, vi ber för alla läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och all annan personal inom sjukvården. Ge dem kraft Herre, ge dem kärlek Herre, ge dem hopp och glädje mitt i och trots allt …”

“Gud, vi ber väldigt konkret om Din hjälp mot covid-19. Kom med Din heliga Ande och låt vår värld förnyas av Din läkande kraft.

Herre förbarma Dig, Kristus förbarma Dig, herre förbarma Dig.”