Verksamheter

Gudstjänster

De första kristna började fira gudstjänst på söndagen. Det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Man möttes för att fira just Jesu uppståndelse, som i alla tider skulle vara tecknet på att livet är starkare än döden. Gudstjänsten var också en hjälp att minnas Jesu löfte ”där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matteus 18:20). Gudstjänsten är även i vår tid den stora mötesplatsen mellan Gud och människa och oss människor emellan. Genom sång, bön och undervisning vill vi tillsammans lovsjunga Gud, lyssna in hans tilltal och dela livet med varandra. Vi tror att bibelordet, Gud och vardagen hör ihop; det är vad gudstjänsten handlar om.

Oftast möts vi kl 10 på söndagarna . För aktuell tid se kalendern eller predikotureran i SKLT. Alla gudstjänster utformas inte på samma sätt. Ibland är det lite mer anpassat för barn, ibland dominerar musiken och ungefär en gång i månaden firar vi nattvard i gudstjänsten. Under sommaren, juni till mitten av augusti, möts vi till gudstjänst på Sommargården Planteringen. Välkommen att vara med och fira gudstjänst i Skara missionskyrka!

Bibelsamtal

Varannan tisdag kl 10-12 möts ett gäng daglediga till bibelstudie och bön. Vi inleder med en stunds bön där den som vill får dela tacksamhet och böneämnen. Sedan läser vi bibeln tillsammans och pratar om vad det betyder i vardagslivet. Klockan 11 bryter vi för kaffe och medhavd fika. Välkommen med du som vill läsa bibeln tillsammans med andra och dela bönegemenskapen. För information om vilka veckor vi ses se kalendern eller predikoturer i SKLT.
Frågor – kontakta pastor Annica Lindahl

Konfirmation

Tillsammans med Betania och Pingstförsamlingen inbjuder vi åttondeklassare eller äldre till konfirmationsläsning. Konfirmationen är ett bra sätt att ta reda på mer om vad kristen tro handlar om, lära känna sig själv, kompisarna och Gud bättre. Tillsammans funderar vi på livets stora frågor – Vem är jag? Vad är meningen med livet? Vem är Jesus? Hur ber man? Hur förstår man sig på bibeln? Vem är den helige Ande? Vi arbetar utifrån materialet ”Vägens folk”. Det bygger mycket på samtal i mindre grupper och ger en god bild av bibelns röda tråd och vad det är att leva som kristen.
Du som är intresserad av konfirmation hör av dig till Annica Lindal.

Trivselträff

Trivselträffen är för dig som är dagledig. En torsdag i månaden samlas mellan fyrtio och sjuttio personer för att dricka kaffe och äta hembakt bröd, lyssna till intressanta sångare och talare samt delta i det mycket populära gratislotteriet. Datum för samlingarna kan du se i församlingsbladet, på vår annonstavla, i predikoturerna i lokaltidningen samt på vår hemsida.

Körsång

Varannan tisdag kl 19-20 träffas kören och övar under ledning av Jean Bope Kabuya. Repertoaren är blandad och fokus ligger mer på glädje och lovsång än slipande av proffsiga stämmor. Alla som vill är välkomna med och sjunga! Se kalendern för aktulla datum.