Om oss

Equmeniakyrkan Skara bildades 1872 och har idag drygt 100 medlemmar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan, som är Sveriges yngsta frikyrkosamfund. Equmeniakyrkan bildades 2012 av Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.  Varje församling är självständig i beslut och verksamhet, men delar ansvaret i mission och evangelisation med andra församlingar inom Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan Skara vill vara en öppen kyrka som är till för alla. Där olika åldrar, livsförhållanden och traditioner kan mötas tillsammans. Jesus gör ingen skillnad på människor, och det vill inte vi heller göra.

Medlemskap

Vi tror att ett aktivt val att vara en del av en lokal församling är något positivt och viktigt för en kristen. Därför välkomnar vi alla som vill omfatta den urkristna bekännelsen Jesus Kristus är Herre, det vill säga att Jesus är Guds son och mänsklighetens räddning och som vill finnas med i gemenskapen, som medlem i Equmeniakyrkan Skara.

Vi har inga medlemsavgifter utan verksamheten bygger på frivilliga gåvor.

Om du är intresserad av medlemskap, kontakta pastor & föreståndare Annica Lindahl så får du veta mer om församlingen och vad det kan innebär att vara medlem i Equmeniakyrkan Skara.

Samarbeten

I Skara finns mycket goda ekumeniska relationer, dvs samarbetet mellan samtliga kristna kyrkor är väl utvecklat och fungerar bra. Detta tar sig många uttryck;

Samkristna rådet

Samtliga kristna församlingar samarbetar genom Skara samkristna råd. Genom regelbundna sammanträden planerar vi gemensamma satsningar såsom Ekumeniska böneveckan i januari, inbjudan av särskilda gäster till gemensamma samlingar, månatliga bönesamlingar under namnet ”Sök stadens bästa” med mera.

Frikyrkorna

Betania, Pingstförsamlingen, Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan firar gemensamma gudstjänster under påsk- och julhelgen samt ytterligare fyra söndagar under terminerna, då under namnet ”Festgudstjänst”. Under sommarperioden, midsommar till mitten av augusti, arrangerar dessa församlingar även gemensamma söndagsgudstjänster på sommargården Planteringen.

Second Hand

Secondhandbutiken Kyrkornas Hjälpande Hand drivs av en ideell förening bestående av fyra kyrkor; Betaniaförsamlingen, Equmeniakyrkan, Pingstförsamlingen och Skara Domkyrkoförsamling. Föreningen grundades 1998 och butiken har hela tiden varit belägen mitt i Skara, på Hötorgsgatan. För mer information se www.kyrkornashjalpandehand.se

Diakonihuset Planeten

Planeten är en diakonal mötesplats där människor i livets alla situationer kan bygga gemenskap och få stöd och hjälp. Här kan man få en fika, andakt, stöd och rådgivning. Planeten är också ett frivilligcentrum som öppnar möjligheter för den som vill göra en insats för sina medmänniskor.

Du hittar Planeten

i Missionskyrkans bottenvåning (Rådhusgatan 10)
med ingång från parkeringen på baksidan av huset.

Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 10.00-15.00
Matiga mackor och kaffebröd serveras.

Samtal med diakon:
Måndagar 10.00-12.00 och onsdagar 13.00-15.00

Välkommen till en varm och öppen gemenskap på Planeten!