Att ge tron vidare

Webbutbildningen ”Att ge tron vidare” hjälper oss in i frågan hur vi delar tro med andra i vår tid. Hur gör vi det på ett respektfullt sätt, som stärker och fördjupar relationer? Genom undervisning, övningar och samtal vill vi ge praktiskt hjälp att i din vardag dela tro utifrån den du är. Vår förhoppning är kursen ska få fler att upptäcka den skatt vi har i tron på Jesus.

Kursen sträcker sig över fyra onsdagskvällar med start den 10 februari kl 18.30.

Välkommen med! Anmäl dig till Annica Lindahl, 0739-326116, info@skaramissionskyrka.se