Samtalskväll på nytt sätt – söndag 14 oktober kl 18:00

Observera

Denna text publicerades första gången den 2018-10-08. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu på söndag, den 14 oktober, kl 18:00 är det Samtalskväll igen. Gunilla S Olofsson kommer att leda samtalet och denna gången blir det på ett annat sätt än tidigare.

Vi börjar samlingen med att Gunilla läser aktuell bibeltext och ger en kommentar till den. (ca 20 min). Därefter fikar vi och delar in oss i grupper om 3-4 personer. (ca 20 min). Varje grupp kommer att få en hög med kort på vilka det finns en fråga. Genom att besvara frågan på kortet närmar vi oss bibeltexten på kanske ett nytt sätt. Genom att lyssna på varandra och kanske hjälpa varandra med svaret så blir också våra relationer fördjupade. Det kommer säkert att upplevas som en utmaning att besvara vissa av frågorna. (ca 60 min).

Vi avslutar kvällen med att sätta oss tillsammans och valfritt dela något som vi upptäckt när vi jobbade med bibeltexten på det här sättet. (ca 20 min).

Det här kommer att bli spännande!

Välkomna på söndag!