Söndag 2019-02-17 kl 18:00 Samtalskväll

Observera

Denna text publicerades första gången den 2019-02-17. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

0134d

Pastor Gunilla s Olofsson leder vårt samtal och studium av Markusevangeliet.