Korsvandring istället för Samtalskväll 2020-04-19 kl 18:00

På söndag kväll kl 18:00 är den som vill välkommen till Missionskyrkan. Istället för Samtalskväll går vi en Korsvandring utomhus på kyrkans tomt. Korsvandringen består av 15 stationer, uppsatta lappar, som vi läser. Vi går vandringen en och en eller några ihop under det att vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.

Därefter kan den som vill gå in i kyrkan genom köksdörren och tända ett böneljus. Ev. kan vi ha någon musik på. Därefter går vi ut genom stora utgången och ha en kort avslutande bön någonstans ute.

Välkomna!