Pastor Gunillas hälsning till församlingen i Ucklum vecka 19

En hälsning från pastor i corona-tid, 7 maj 2020

Förra veckan skrev jag om att vi mitt i coronapandemin ändå har så mycket som är bra och jag påminde om hur Herren gör allting nytt. Jag vill stanna en stund vid vikten av tacksamhet. Det kan kanske kännas nästan omöjligt att vara tacksam när hela jordens mänsklighet är påverkad av ett virus som leder till att många människor dör. Ändå menar jag att Bibelns ord tydligt uppmanar oss att alltid tacka Herren.

Hylla Herren, hela världen,
tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet. Psaltaren 100

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Kol 4:2

När vi tackar någon för något så innebär det att vi visar att vi uppskattar givaren. Det visar att vi förstår givarens omtanke och att vi är glada för den. I vårt tack ligger en förklaring om vänskap och önskan om gemenskap. När vi tackar Gud så är det ett sätt att visa att vi vill fatta hans utsträckta hand som erbjuder försoning. Vårt tack ger Gud glädje. Vårt tack visar att vi räknar med Guds hjälp och kraft, det blir alltså samtidigt en bön om hjälp.

En förutsättning för att en människa ska vilja säga tack till någon för något är att man upplevt att man fått något som är bra. Det finns människor som aldrig tycker att de fått något eller att något är bra. Jag menar att det är viktigt att öva sig i att se vad livet rymmer. Den människa som tränar sig i att se vad som finns runt omkring kommer att upptäcka en rikedom som ger glädje. I tid med corona kan vi som svenskar ha all anledning att tacka för att vi faktiskt bor i Sverige där vi har duktig personal inom sjukvården, vi har politiker som arbetar aktivt för att folket i landet ska få förutsättningar att klara sig, vi har många människor som arbetar för att det ska finnas mat att köpa. Utöver det finns det mycket annat att vara tacksam för. Igår morse när jag gick min morgonpromenad mötte jag ett rådjur, såg en hare hoppa iväg och en ekorre klättra upp i ett träd – vilken skönhet och källa till glädje.

Vår tacksamhet gör inte bara Gud glad, den gör oss glada och livet blir roligare och lättare att leva.

Bön inför dagen:
Det är gott att tacka dig, Herre, och att var morgon prisa din trofasthet.
Din skönhet ger glädje och frid åt varje dag, vårt hjärta törstar efter att se dig.
Din skaparkraft finns i allt som är till, allt som lever genomströmmas av ditt liv.
Din blick är gömd i varje ansikte, ljudet av din viskning hörs i varje röst.
I allt som lever älskar vi dig, varje blad och blomma uppenbarar din härlighet.
Vattnet och vinden lovsjunger dig oupphörligen, jorden och elden förkunnar ditt mysterium.
Varje dag och stund för oss närmare dig. Du är hoppet för allt levande, du är målet för
hela skapelsen, du är vårt hjärtas kärlek. Välsignad är du, Kristus.
Amen

Med önskan om Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta
Gunilla S Olofsson, pastor