Andakt istället för Samtalskväll 2020-05-17 kl 18:00

På söndag kväll kl 18:00 är du välkommen till Missionskyrkan. Istället för Samtalskväll har vi en andakt tillsammans. Det blir textläsning sång och bön.
Efteråt serveras kaffe eller the till den som vill.

Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.

Välkomna!