Friluftsgudstjänst i Smedseröd 2020-06-14 kl 18:00

Friluftsgudstjänst vid gamla Tingshuset i Smedseröd.
Pastor Gunilla S Olofsson predikar.
Kyrkfika
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkomna