Pastor Gunillas hälsning till församlingen i Ucklum vecka 26

En hälsning från pastor i corona-tid, 27 juni 2020

”Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.” Matt 6:9-13

Herrens bön, Fader vår eller Vår Fader, så kallar vi den, den bön som Jesus lärde oss be. Vad har du för relation till den bönen? Vad väcker den för känsla inom dig?

Det finns röster inom kristenheten som betonar vikten av individuell och fri bön. En bön som du formulerar själv. Det finns andra som hävdar att vi ska använda oss av färdigskrivna böner och kanske helst de vi hittar i Bibeln. Ibland tror jag att man lyfter det ena framför det andra för att visa på en viss identitet och kultur inom församlingen – så här gör vi, vi gör inte som dem. Allt som splittrar är av ondo. Jag tror att vi behöver många former av bön. Allt från den bön vi hittar nedtecknad i Bibeln till den bön vi ber med vår andning och ibland tunga suck.

Det finns röster som menar att man riskerar att det går slentrian i bönen om man ber samma bön ofta (på samma sätt hör jag ibland ett ifrågasättande av att ta nattvard ofta). Det är överhuvudtaget inte bra med slentrian i livet. Vi behöver vara vakna och ständigt förundras. Men nog är det bättre med bra vanor som slentrian än dåliga vanor som slentrian. Hellre be samma bön ofta än inte be alls. Och när jag tänker på detta så måste jag säga att frukost är alltid lika gott, för att inte säga kaka till ”kaffet”, och jag har aldrig upplevt att det blivit fel att äta frukost för att det riskerar att upplevas som slentrian. Däremot kan min omgivning bli svårt lidande om jag inte äter….

Herrens bön är en fantastisk bön. Jesus har lärt oss en bön som innehåller allt vi behöver, utan att förvägra oss vår individuella och spontana bön. När vi ber Herrens bön ber vi tillsammans med Jesus. Genom att be Herren om det vi behöver ger vi honom äran och erkänner hans makt. När vi ber om vårt bröd för dagen som kommer så ber vi Herren ge oss det vi verkligen behöver för idag. Han vet, bättre än vi själva, vad vi verkligen behöver och egentligen frågar efter. När vi ber Herrens bön påminns vi om vikten av att förlåta människor runt omkring oss. Förlåtelsen frigör och är lika viktig, kanske viktigare, för den som förlåter än den som blir förlåten. När vi ber Herrens bön ber vi om skydd från prövningar och därigenom ber vi om hjälp att gå den väg Jesus har visat oss.

Våra böneliv ser olika ut, helt naturligt. Låt gärna Herrens bön bli en av de böner du ber ofta. Den håller och den omfamnar ditt liv.

Med önskan Herrens välsignelse och beskydd över dig som läst detta
Gunilla S Olofsson, pastor