Pastor Gunillas hälsning till församlingen i Ucklum vecka 34

En hälsning från pastor i corona-tid, 20 augusti 2020

Hej vänner!

Tillbaka efter semestern. Det har varit fint med semester och det är fint att kunna och få möjlighet att börja arbeta igen.

Sommaren är snart slut och hösten tar vid. Vanligtvis vet vi vad, och hur, vi ska göra i våra kyrkor när hösten kommer. Det brukar dra igång grupper med olika saker och inbjudningar delas ut. I år är det inte som vanligt.

När jag tittar i backspegeln ser jag en vår som präglades av en lång process att förhålla sig till coronapandemin. När vi först hörde talas om ett virus i Kina. Hur sjukdomen bröt ut och härjade i Italien. Hur man stängde ner ett helt land – det kan man väl inte? Så hade sjukdomen fått fäste i Stockholm och vi hörde hur det rörde sig ut i landet. Hur skulle vi möta detta i våra kyrkor?

Det var många känslor och tankar som tänktes under våren och sommaren. Svårt att förstå vad som hände. Rädsla för svår sjukdom. Sorg över alla dessa dödsfall. Osäkerhet inför hur man skulle förhålla sig i olika sammanhang. Till att så sakteliga hitta ett förhållningssätt i en insikt och övertygelse om att livet fortsätter och kan levas.

Stor trygghet och tröst är att, oavsett vad som händer, räkna med Gud. Vad är det Gud inbjuder oss till i det som nu sker? Kan vi komma närmare Gud i en tid som denna? Bör vi tänka annorlunda kring församlingens uppgift och möjlighet?

”Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga.” Fil 3:13-15

Det handlar inte om att vi ska överge allt vi gjort tidigare men vi ska inte vara bundna av det. Vi behöver våga vara öppna för vad Gud vill ge oss idag, i den tid som är nu. Inte sitta ner och sörja det som kan kännas förlorat utan känna tacksamhet för det som varit och glädje i att vi får gå vidare.

Viktigt nu är att vi alla ber Gud visa oss vägen framåt. Det är en uppgift för oss var och en. En mycket viktig uppgift.

Med önskan om Herrens välsignelse över dig som läst detta
Gunilla S Olofsson, pastor