Samtalskväll 2020-09-27 kl 18:00

På söndag 2020-09-27 träffas vi för samtalskväll i Missionskyrkan.

Pastor Camilla Ljungberg leder samlingen.

Vi följer FHM:s rekommendationer om bl.a. säkra avstånd och handhygien.

Välkomna