Zick Zack tisdag 2020-09-29 kl 11:00

Zick Zack träffas i Missionskyrkan tisdagen den 2020-09-29 kl 11:00 – 14:00

Vi följer FHM:s rekommendationer om bl.a. säkra avstånd och handhygien.

Välkomna!