Andakt söndag 2020-10-04 kl 18:00

På söndag 2020-10-04 träffas vi för andakt i Missionskyrkan.

Pastor Camilla Ljungberg leder samlingen.

Vi följer FHM:s rekommendationer om bl.a. säkra avstånd och handhygien.

Välkomna