Samtalskväll 25 oktober kl. 18.00

Kl 18:00 på söndag den 2020-10-25 är det samtalskväll i Missionskyrkan. Då skall vi ha ett samtal som skiljer sig lite från de vanliga söndagskvällssamtalen. Vi skall tillsammans formulera en text om vad vi anser att ett medlemskap i Ucklums Missionsförsamling är för något. 

Med hjälp av texten skall vi kunna informera alla som är intresserade om hur vi tänker kring medlemskap och församling. Det kan vara nya eller gamla vänner till församlingen, besökare till Missionskyrkan, scoutledare, scoutföräldrar, deltagare i Zick Zack, Här möts vi och Scouting för vuxna, osv. Texten skall finnas tillgänglig i kyrkan och läggas ut på hemsidan.

Vi följer FHM:s rekommendationer om bl.a. säkra avstånd och handhygien.

Välkomna!