Inomhusverksamhet i Missionskyrkans regi pausas tom 2020-11-19

FHM har skärpt sina allmänna råd kring covid-19. Därför har Equmeniakyrkan och Equmenia också skickat ut nya rekommendationer som innebär att gudstjänster och andra samlingar inomhus i bl.a. Västra Götalands län bör ställas in under denna period.

Detta innebär att följande samlingar i Ucklums Missionskyrka inte blir av:
1 nov: Andakt
3 nov: Zick Zack
6 nov: Här möts vi
8 nov: Gudstjänst och församlingsmöte
17 nov: Zick Zack

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”
Jes 41:10